Dating06 ru tf europenian dating

Het (gezamenlijk) bruto maandinkomen voor deze woning mag max. In de overeenkomst zijn werkafspraken op secretariaats-, commissie-, en be- stuursniveau opgenomen. met ligbad en aparte douche, balkon aan- voorzijde. Beroering Later in de maand kregen de bewoners inspraak op nieuwe ver- keersstructuur-nota's. Vooral de bewoners in 'de Zuid' en de neringdoenden in het centrum sloegen ogenblik- kelijk op tilt. In folders en in advertenties noemen ze de extra's die alleen leerlingen van hün school krijgen. De sfeer in het veld was bijzonder goed en bovendien werd er goed gevoetbald.

Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen tenminste bestaande uit 2 personen. Het ontwikkelen van een geza- menlijke beleidsvisie op de beoogde gebieden, het doelgericht samen- werken en het coördineren van acti- viteiten kan daaraan, naar het oor- deel van de Kamers, bijdragen. Tal van Zandvoorters, die de oorlog heb- ben meegemaakt waren - onder leiding van Herman Landman - van mening dat deze vernoemd moesten worden naar drie dorps- bewoners die in de Tweede We- reldoorlog zijn gesneuveld. Het besloot deze straatjes te vernoemen naar de in het ver- lengde liggende Martinus Nijhoff- straat. INTERCONFESSIONEEL ONDERWIJS VOOR TECHNIEK ËN ECONOMIE \ Opleiding Onderwijsgevenden Lichamelijke Opvoeding. Toch, vindt rector Deurloo van het Herbert Vissers College die ontwikkeling niet slecht: „Kinderen van die leeftijd zijn al behoorlijk kritisch, ze willen kwaliteit." door Cor de Horde „ Scholengemeenschappen proberen zich ieder jaar te presenteren aan potentiële 'klanten'. '91 Clio RN 1.4 5d '90 Clio RL '91 Express comb '86 Express '86 Mazda 323 1.8i GT Rat Panda 1000 S ' ƒ 7.500 ƒ 12.750 ƒ 8.500 ƒ 14.500 ƒ 8.500 ƒ 8.850 ƒ 14.500 ƒ 10.750 ƒ44 500 ƒ21.500 ƒ18000 ƒ 8.500 ƒ 7.000 '90/ 32.500 B9 ƒ 9.750 Saab SAAB SERVICE MOLENAAR onderh , rep., apk Nieuwe Royal Class Saab's v.a. Wij zijn geopend woensdag t/m zondag Haltestraat 39a Zandvoort, tel. Toch was het voor beide teams een nuttige oefenpar- tij.

Schaap ZANDVOORT - Voor het eerst in de Zandvoortse po- litiegeschiedenis zijn de Gouden Politiepet en de ti- tel 'Korpslid van het jaar' uitgereikt Zij waren voor de Zandvoortse politieman Ronald Schaap De hoofda- gent werd door zijn colle- ga's op het bureau aan de Hogeweg voor deze eervol- le vermelding uitgekozen. UMwmi £•£./* j 'I''" ZZl fn Si Si Siiii UB e w-t 8 ! Een nadeel was ook, dat je 's winters het personeel moest aanhouden, anders zat je 's zo- mers zonder". De opening van 'het circus van Heino' was nieuws van de eerste orde. Egon Snel- ders nam de plaats in van Jeanine van Ooijen. Toch vindt hij dat geen probleem: „Het maakt de gewenning makkelijker, ■als vriendjes naar dezelfde school gaan". Deurloo, rector van het Herbert Vissers Colle- in Nieuw- Vennep, vindt het positief dat leerlingen zelf hun middelbare school uitkiezen. (ADVERTENTIE) CINEMA CIRCUS 1 c Filmprogramma van 6 tot en met 12 maart DAGELIJKS OM 13.30 uur DE REDDERTJES IN KANG0ER0ELAND Kaarten tot 12 jaar a ƒ 9,00 volwassenen a ƒ12,50 CHARLIESHEEN CARYELWES VALERIA GOLINO LLOYD BRIDGES ER HANGT IETS LEUKS IN DE LUCHT. 02507-18686/19535 Zandvoortse Schaak Club neemt een lichte voorsprong op SVS ZANDVOORT - Vorige week donderdagvond trad het team van de Zandvoortse Schaak Club aan tegen het achttal van de Schalkwijkse Schaakvere- niging.

Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen tenminste bestaande uit 2 personen. NPB start met koffie-ochtenden ZANDVOORT - De Vrijzinnige Ge- loofsgemeenschap Zandvoort NPB houdt met ingang van januari maan- delijks een koffie-ochtend. Via de Cornelis van de Werffstraat en de Frans Zwaanstraat dus. De leerlingen in groep acht (voorheen klas zes) van de Haarlemmermeerse basisscholen krijgen van vrijwel alle middelbare scholen een folder waarin wordt uitge- legd welke voordelen juist school X tot de beste maken. Peugeot 205 XE Accent, rood 45.000 01.89 ƒ14.750 205 XE junior, wit 25.000 01.88 ƒ 13.250 205 XE Accent, wit 34.500 08.87 ƒ12.250 205 XE Accent, blauw 9.100 02.91 ƒ19.250 205 XE Accent, blauw 37.630 04.90 ƒ17.500 309 GLD rood 63.000 01.87 ƒ 15.250 309 XR, rood 46.000 04 89 ƒ17.250 309 XRD d. Dat leverde in tien mi- nuten al een 2-0 voorsprong op door een kopbal van Bert van Meelen en een lob van Rob Koning.

De Ka- mers blijven overigens hun eigen zelfstandigheid behouden. Ter bevordering van de doorstroming van het toeris- tenverkeer dienden de auto's van de recreanten langs de dorpsrand geleid te worden. Met de huiswerkbegeleiding, remedial teaching, een gecoördineerd leerstof systeem, het hoge percentage geslaagden, maar ook met de veili- ge fietsroutes onderscheidt de ene school zich van de andere. In de eerste helft was Zand- voort'75 veruit de betere ploeg.

U kunt daarvoor een aparte afspraak maken via telefoonnummer 03507-61510 - plastic (verpakkingen) kunt u op dezezaterdadg route niet apart afgegeven. Toewijzing aan alleenstaanden en 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) ge- zinnen tenminste bestaande uit 2 personen. Dat had ik eigenlijk ook graag gewild, maar voor mij zat het er niet in. Ook de Nicolaas- school in de woonwijk Nieuw- -Noord roerde zich, de verkeers- onveiligheid op de Linnaeusstraat was hiervan de oorzaak. Dat kinderen uit de achtste groep zo vaak hun vriend- jes volgen, blijkt moeilijk te beïnvloeden. 02902-1697/1981 ZUIDWIJK MINERVALAAN PEUGEOT-DEALER AMSTERDAM - ZUID 205 Accent '87 . Alleen Paul Longayroux wist tweemaal te scoren uit nog vele kansen.

Inzamelingsactie klein chemisch afval, glas en oud papier De gemeente haalt zaterdag 11 januari 1992 klein chemisch afval, glas en oud papier op in de straten waar op maandag en dinsdag huisvuil wordt opge- haald. - batterijen en accu's - fotochemicaliën - verf, oplosmiddelen en lijm - medicijnen en thermometers - cosmetica - betsrijdingsmiddelen - afgewerkte olie - afvalglas (geen vlakgas) - oudpapier. - De gemeentereiniging zamelt vanaf 's ochtends 8.30 uur in - zet uw klein chemisch afval, glas of oud papier nooit van te voren aan de straat, maar geeft het persoonlijk af bij de inzamelauto's - uw oude koelkast kunt u tijudens deze speciale inzamelingsroute, of tijdens de normale grofvuilroute meegeven. Het (gezamenlijk) bruto maandinkomen voor deze woning mag max. Veel jon- gens gingen zich na de tweejarige opleiding verder bekwamen in het autovak. Met het nieuwe seizoen in het ver- schiet werden ook de strandpach- ters behoorlijk op de kast gejaagd: de strandstoelbelasting sloeg in als een bom. Zeer luxe wagen, ƒ24.000.- Import USA Cars, Keurenpl. Datzelfde geldt voor leerlingen uit bepaalde plaat- sen: Vennepers en Aalsmeerders in één klas heeft als voordeel, dat ze gezamenlijk naar huis kunnen fietsen. .ƒ11.500 205 Junior '87 ƒ 10.950 205 GE '88 ƒ 10.750 205 Junior '89 . De mannen van trainer Gerard Nijkamp na- men in het laatste kwartier het heft weer in handen en voerden de stand op naar 7- 2.

__] L I l I I I I I J L Postcode/Plaats leltfoon I I I 1_J I I I L_l I I I l in m uimro U hmn,in U | W K (ji Ki/Bankiii _J_J L J_J I I L_ Daarna word ik abonnee en betaal per D kw ai taal ƒ16 00 Dhalf ]aar ƒ29 00 Djaar ƒ52,0 * Vooi postabonnees gelden andere tarieven U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons opgcnui 020 668 H 00 Stuui dt/e bon in een open envelop naar Weekmedia Antwootdnummu 10051 1000 PA Amsteidam l hoeft geen jwst/egil te plakken 710371"017003 WEEKMEDIA 22 DONDERDAG 9 JANUARI 1992 FAMILIEBERICHTEN Met grote vreugde geven wij kennis van de geboorte van onze dochter /' f" Melissa ik ben geboren op 2 januari 1992 ik weeg 3100 gram en ben 48 cm lang Mijn trotse ouders zijn Jaap en Miranda Paap Helmersstraat 1 2041 PE Zandvoort Tel. van de Graaf-Stoffelen Ellen en Howard Robert en Anja Michel en Karin Thom Nadia 29 december 1991 Keesomstraat 231 2041 XJ Zandvoort Op haar verzoek heeft de begrafenis op de Alge- mene begraafplaats te Zandvoort in stilte plaats- gehad. Koper-Koper Neven en nichten Zandvoort, 29 december 1991 „Huis in het Kostverloren" Correspondentieadres: Mevr. Op woensdag 1 januari 1992 is, na een moedig gedragen ziekte, van ons heengegaan mijn lieve zorgzame man, vader en allerliefste opa, broer, zwager en oom Dirk Keur op de leeftijd van 69 jaar. Keur-Draijer Badhoevedorp: Joke en Frits Offerman Jolanda en Evelyne en verdere familie Willem Kloosstraat 6, 2041 BK Zandvoort. van Schaik-Kramer Robert van Schaik 2042 EN Zandvoort, januari 1992 Dr. In augustus raakt het dorp we- derom in rep en roer als blijkt dat de lichtmasten op de voormalige voetbalvelden aan de Vondellaan omver zijn getrokken, (de schuldi- ge is nog steeds niet bekend). In augustus blijkt het bouw- plan aan de Van Lennepweg drie miljoen gulden duurder te zijn uit- gevallen (wethouder van Caspel krijgt het zwaar te verduren) en de bewoners in de Zuid worden weer woedend over de nieuw geplaatste reclameborden. met het zwaard onthoofd en begraven De Verenigde Spaarbank geen bank van de klok Ook in '92 hebben wij meer tijd voor u Veel geluk in het nieuwe jaar; dat wensen mijn medewerk (st) ers en ik u van harte toe. '83 t/m '91 Inruil/leasing/financiering 020-6943093 Citroen Ax Image 90, 21.000 km, getint glas spoiler, achterruitenw. In de hoogste klas wordt het besteed aan examentraining. Wibautsttaat 131 Amsterdam Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren Amstelveen, Gebouw Aemstelstyn, Laan der Helende Meesters 421 B Purmerend, Weerwal 19, Uithoorn, Stationsstraat 70, Weesp, Nieuwstraat 33, Zandvoort, Gasthuisplein 12 Off. Rootselaar, Rhóneweg 40-42, A'dam-Sl.dijk,-6131375 Ook voor A.'dam-Noord Record voor Rover Metro 1 3 Summer .... .1-'85 Rover 3500 P6 3-77 Rover 114 GTI 6-'91 demo speciale prijs 020-6949266 Peugeot Cobussen Peugeot-dealer AMSTERDAM, sinds 1930 Het adres voor de betere LEEUWEKEUR gebruikte auto's 3 of 12 maanden garantie Inruil en financiering mogelijk Adres: Baarsjesweg 249-253, A'dam, tel. ZAALVOETBAL Vrijdagavond in de Pellikaanhal: 19.00 uur Zandvoortmeeuwen B-jun.

02507-12865 Miranda en Melissa rusten van 13.00 tot 16.00 uur. 5-1-1992 Josien Na een lang en fijn leven is in de leeftijd van 87 jaar rustig ingeslapen onze lieve moeder en oma Agatha Molenaar-Logjes weduwe van Frederik Molenaar Robert F. Bedroefd delen wij U mede, dat rustig en kalm van ons is heengegaan, onze lieve zuster, schoon- zuster en tante Mina Marie van Soolingen-Koper weduwe van Arie Janus van Soolingen op de leeftijd van 88 jaar. De begrafenis heeft op maandag 6 januari in be- sloten kring plaatsgevonden. Het seizoen blijk eerder afgelopen dan verwacht, nog voor het einde van deze maand zijn al veel paviljoenhou- ders bezig hun nering af te breken. Een veelbelovend jaar dat zonder meer Olympisch wordt. Een ander ge- deelte is bestemd voor- buitenschoolse activiteiten. 7-'86 Metro 1.3 GT 3-'87 Maestro 1.6 Mayfair 1-'87 Rover 3500 vd Plas . - DSC'74, 19.45 uur Trefpunt - TZB, 20.40 uur Zandvoort Noord dames - Dry CR., 21.25 uur Zandvoortmeeu- wen - Nachtwacht, 22.20 uur Zand- voortmeeuwen - Tum Tum vet.

De poli- tie had het tamelijk rustig, woordvoerder Hans Konijn spreekt van een 'tamme' nieuwj aarsviering Hoewel er voor deze jaarwisseling weer meer vuurwerk werd verkocht dan in voorgaande jaren, hield met name - de Zandvoortse jeugd het rustig Hoewel de overvolle café's m het centrum getuigden van hun aan wezigheid, hielden zij zich opvallend rustig Van overlast was nauwelijks sprake Een tendens die zich oven gens ook m de rest van het land voordeed Toch moesten de brandweerhe den hun nieuwjaarsviering regelma tig onderbreken, om uit te rukken „We zijn van twaalf uur tot halt v*er wel beziggehouden", zegt brand weercommandant Rob Schroder Driemaal moest er opgetreden wor den bij een beginnende brand, aan de Burgemeester Engelbertstraat, de Prinsenhofstraat en de Keesom straat, plus eenmaal bij een kerst boombrandje op het Wagenmaker spad Daarnaast reed de brandweer een aantal keren uit voor loos alarm, van enkele brandmelders Deze wa ren geactiveerd door brandende 'sterretjes', of door een schroei lucht, veroorzaakt door een te lang in de pan liggend stuk wildbraad Nabij het Gran Dorado bungalow park ging ongeveer zeven vierkante meter duinterrein door het aldaar afgestoken vuurwerk verloren De brandweer was snel ter plaatse en wist erger te voorkomen Het jonge- rencentrum in 't Stekkie aan de Fle- mmgstraat werd doelwit van vanda- len Na het inslaan van een ruit werd er enig vuurwerk naar binnen ge gooid Een beginnende brand kon • De Stichting Zandvoort Promotie zorgde dit jaar voor een groots, feeste- lijk vuurwerk op de noord-boulevard. Voor verzekering uitvaartkosten, depositostorting, inkoopsom (waarde- vast), wensenformulier, bel ons Hoofdkantoor Herenweg 180, Heemstede 023-33 19 75. Zelden liepen er zoveel dorpsgenoten mee in de processie. De KSH geeft brugklassers twee studielessen per week om de begeleiding zo goed mogelijk te laten zijn. 020-6177975 'n Snelle start voor 'n succesvolle autoverkoop Waarom wachten tot er een koper voor uw auto op komt dagen die precies zoekt wat u te bieden heeft 9 Een advertentie in Showroom en binnen 4 dagen legt u contact met zo'n 752 500 potentiële kopers Van Weesp tot Waterland. Voorlo- pig staken Edward Geerts en Piet SPORTAGENDA VOETBAL Zaterdag: Zandvoortmeeuwen - NAS 14.30 uur, complex voormalige cir- cuitterrein.

Gewapend met statief en een llford 400 ASA film (f5,6 en 20 sec.) wist fotograaf Bram Stijnen verschillende momenten op eén gevoelige plaat vast te leggen. Bol Van Ostadestraat 14 Zandvoort ADVERTENTIES Jaap en Miranda bedankt dat ik getuige mocht zijn 1 bij de geboorte van Melissa Ria Met bloemen en kaarten werd zij bedacht. Henk, Sandra, Mitch Franke Chess Society Dankt haar sponsor Auto Strijder B. en wenst iedereen een gelukkig en sportief 1992 Reünie Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen van bijvoorbeeld jubileum, reünie, vergadering, hu- welijk, geboorte of overlijden. Hennie Miriam Suna van Henny's Hairline wensen al hun klanten en toekomstige klanten Een Haarfijn en Gezond 1992 &V3V Tolweg 20 Zandvoort Zonder afspraak tel. De Zandvoor- t-expres deed zijn intrede, er wa- ren negen arrestaties tijdens een roerig Pinksterweekend, de ge- meente moest zeven ton bezuini- gen vanwege het feit dat de recea- tiewoningen op het Gran Dorado- -complex niet meegerekend wer- den bij ons woningbestand, en de dorpspomp op het Gasthuisplein kon eindelijk in werking worden gesteld. Daarnaast krijgen leerlingen die problemen hebben met de talen, al vanaf september extra aandacht. Van Zaanstad tot Zandvoort In Het Parool en in de maar liefst 18 (') nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia die in Groot Amsterdam worden verspreid Totale oplage 752 500 exemplaren Geef nu uw advertentie Ja, ik wil mijn auto verkopen Plaats daarom de onderstaande tekst zo spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM Ik sluit een betaal- eurocheque ter waarde van de kosten van de advertentie in Naam Adres Postcode Plaats Telefoonnummer 53«C 4 dagen zo'n 752.500 vonkende verkoop- contacten. Handtekening Schrijf hier in blokletters uw tekst, 1 letter per hokje Cijfers, leestekens en tussenruimten tellen voor 1 letter Minstens 3 regels beschrijven Aan de hand van de daarnaast geplaatste tarieven kunt u n .i zelf uitrekenen wat uw advertentie kost 6°/ BTW prijs incl 6°o BTW f 5 f 6 3. Zondag: Zandvoortmeeuwen Heemstede 14.30 uur, complex voor- malige circuitterrein.

Door de vernieling raakten ook delen van het interieur bescha- digd. gelukkig met het vlotte gebruik van de wielklem, omdat dit mogelijke klanten kan afschrikken. Indien géén spoed 023-159500 of - voor info overdag - (02507) 61584. De Kamers van Koophandel in Ne- derland hebben tot taak op te ko- men voor de economische belangen van het bedrijfsleven in hun werkge- bied. Gestoken in een wit pak en op blote voeten banjerde ik toen door de Limburgse heuvels, in de veronderstelling dat slechts alleen ik de wijsheid in pacht had. Lada AUTO SERVICE WETTER Al onze occasions met ster: 1 jaar garantie. Opel ± 12 GEBRUIKTE Scorpio's in perfecte A 1 conditie 2.0, 2.0i, 2.4i, 2.9i Diesel, 5-bak, L. Het werk wordt niet alleen meer, maar ook zwaarder. Noodzakelijk is wel een goede en keiharde samenwerking tussen bestuur, di- rectie, team en medezeggenschapsraden. Haspelslaan 6 A'veen 6412156 voorlichtingsdagen: 21 jan., 19 febr., 16 maart 4 febr., 19 maart 23 maart, 15 juni 16.00-21.00 u. 020-6627983 INFORMATIEAVONDEN voor ouders en leerlingen maandag 27 januari 1992 19.30 uur dinsdag 18 februari 1992 19.30 uur Voor nadere informatie of de folder kan de school gebeld worden: telefoon 020-6627983 XXX DE BERKHOFF SCHOOL VOOR CONSUMPTIEVE BEROEPEN Wibautstraat 220 1097 DN Amsterdam Tel.: 020-6651313 (4 jaar) aansluitend aan de basisschool BANKETBAKKEN KOKEN/SERVEREN Open avonden: dinsdag 4 februari donderdag 12 maart van 19.00 tot 21.00 uur WEEKMEDIA OP MICROFICHE Bel nu voor een abonnement "of nadere informatie Tel. Renault Expresse Combi, eind '86, ƒ 7.500,- RONDAY RENAULT 020 - 6237247. Om dat te bereiken ge- bruik in sponzen, soms een kwast en ook wel mijn vingers of een stift.

Tags: , ,